Hand-embroidered-sweater

Hand embroidered sweater

حەجم 
دانە بەردەستە
US$31.67
بێ باج
In stock
ڕێگاکانی پارەدان Visa JCB Master Card
  • 100٪ کاڵای ئۆریجیناڵ 100٪ کاڵای ئۆریجیناڵ
  • خزمەتگوزاری گەیاندن خزمەتگوزاری گەیاندن
  • خزمەتگوزاری گۆرینەوەی کاڵا خزمەتگوزاری گۆرینەوەی کاڵا
Mango Knitted fabric Star embroidery Embossed pattern Round neck Long sleeves Elastic trimming
100 کاڵا
2021-01-19
کاڵای تازە

کاڵای تایبەت